Contact

 

X
 wit wat is dvswat is burgenschapsvorming

Wat is
De Vreedzame School
 

 



Wat zijn
de doelen van De Vreedzame School

 


 

Wie zijn wij?

X
maatschappelijkeincidenten02

De couppoging, en de nasleep daarvan, raakt de Turks-Nederlandse gemeenschap, waaronder wellicht ook uw leerlingen. Mocht u als school of als leerkracht stil willen staan bij de gebeurtenissen en de nasleep daarvan, dan bieden we u met behulp van een lesbrief een handreiking.

 

Lees verder...

X
presenter blok1 2 3

Voor de vakantie heeft u misschien al gelezen over de (digitale) plannen van De Vreedzame School. Wij hebben inmiddels de lessen van blok 1, 2 en 3 (BAO) gedigitaliseerd met behulp van Prowise Presenter.

 

Lees verder...

X
boekpresentatie02

Op 9 juni jl. werd in Amsterdam het eerste exemplaar van het boek De Vreedzame Wijk gepresenteerd. Een praktische handreiking voor zowel professionele opvoeders als ouders, vrijwilligers en bewoners die in een ‘vreedzame’ wijk met kinderen en jongeren in aanraking komen.

 

Lees verder...

X
stoomcursus

In deze cursusmiddag raken nieuwe leerkrachten die op een Vreedzame School komen werken in een korte tijd vertrouwd met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X
digitaalKZI

Hoe weet u of u de beoogde doelen bereikt? Hoe zit het met de borging van alle inspanningen die u als vreedzame school hebt gedaan? Hoe weet u of leerlingen zich veilig voelen op school? En wat kunt u doen om dit structureel te verbeteren?

 

Lees verder...

X
map

Onlangs verscheen bij De Vreedzame School een nieuwe map: Werken aan sociale veiligheid. Met deze map krijgen scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten  op een manier die past bij De Vreedzame School.

 

Lees verder...

X
oudermediatoren02

Op verschillende plekken werken we aan het opleiden van ouders als mediatoren in vreedzame wijken. Zo is onlangs in Amsterdam-West de eerste Amsterdamse oudermediatorgroep opgeleid.

 

Lees verder...

X
X
X

 Deelnemers Domein

 

Scholen die meedoen aan De Vreedzame School kunnen inloggen op het Deelnemers Domein. In het Download Center staan de werkbladen, pictogrammen en illustraties klaar voor weergave in kleur op een digitale schoolbord en als PDF bestand om te downloaden en uit te printen. Verder vindt u hier aan het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal met voor elke groep een overzicht van de lessen van dat blok en de mogelijkheid voor Vreedzame Scholen om aan elkaar te laten zien wat ze hebben gedaan. Ook de Nieuwsbrieven voor Ouders kunnen hier worden gedownload.

Op het Vreedzame Schoolplein worden bijdragen van scholen geplaatst die iets bijzonder hebben bedacht of georganiseerd en dat graag aan iedereen willen laten weten.

journaal



 

 

 

 

.